Klachtenregeling

Equus Universalis hecht grote waarde aan de kwaliteit van de diensten die wij verlenen en de kwaliteit van de instructeursopleiding. Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over een van onze instructeurs, docenten, de opleiding of een ander aspect van onze dienstverlening. Laat ons dat weten! Ook al willen we het liefst dat je 100% tevreden bent, we leren ook graag bij.

Klacht indienen

Zit je iets dwars of heb je een klacht, meld het dan aan ons. We nemen je klacht serieus en zullen er alles aan doen om er samen uit te komen. Vaak kunnen klachten tijdens een gesprek (telefonisch of persoonlijk) intern worden opgelost.

Lukt dit onverhoopt niet dan verzoeken we je de klacht te mailen of per brief te versturen naar een onafhankelijke derde. De onafhankelijke derde (Maud Hensen, coördinator in het hoger beroepsonderwijs en niet verbonden aan deze instructeursopleiding) is verantwoordelijk voor strikte geheimhouding van de informatie die zij ontvangt bij de behandeling van een klacht. Zodra de klacht is ontvangen, krijg je binnen 5 werkdagen een bevestiging voor ontvangst. De onafhankelijke derde tracht ernaar om je klacht binnen 4 weken behandeld te hebben. Er zal met je worden overlegd over nader te nemen stappen. Ook zullen wij je tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvang je na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. De uitspraak over de klacht door haar is bindend voor de Equus Universalis instructeursopleiding.

Je kunt je klacht per e-mail versturen naar: maudhensen@gmail.com.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.