Examens

Beide jaren worden afgesloten met een theorie examen. Het theorie examen wordt afgelegd te Schinnen (Nederland). Het theorie examen bestaat uit 20 vragen, betreffende alle tot op de dag van het examen behandelde stof. Je kunt per vraag 10 punten verdienen en in totaal dus 200 punten. Het totaal van je punten wordt gedeeld door 20. Je ontvangt dus een punt tussen de 0 en 10, waarbij 10 het hoogst haalbare. Bij 6 ben je geslaagd.
De theorie examens vinden plaats op de laatste opleidingsdag van ieder jaar. Je ontvangt via whatsapp of SMS je punt. Mocht je een onvoldoende hebben behaald wordt een afspraak met je gemaakt voor een herexamen. Er wordt je doorgegeven op welk onderdeel je gezakt bent. Dat onderdeel dien je dan te herbekijken. Het herexamen betreft enkel de stof waarop men gezakt was.

Kosten theorie examen: Bij de opleidingsprijs inbegrepen.
Kosten herexamen EUR 35,-

Het praktijk examen wordt individueel afgelegd aan het einde van het tweede leerjaar en beoordeeld door het hoofd van de opleiding en een externe examinator. Je maakt met je docent via whatsapp, mail of sms een afspraak.
Voor het praktijk examen is er een lijst met criteria waaraan voldaan moet worden.

Het praktijk examen bestaat afhankelijk van je studie richting uit de volgende onderdelen:

  • Werk aan de hand
  • Longeren
  • Rijden
  • Lesgeven
  • Advies over het welzijn van het paard, dit kan zowel fysiek als mentaal zijn.

Per criterium wordt er aangegeven of je O(nvoldoende), V(oldoende), G(oed) of E(xcellent) hebt getoond. Dit wordt na afsluiting van je examen uitvoerig met je besproken.

Het praktijk examen kan te Schinnen worden afgelegd of op een externe locatie.
Kosten praktijk examen: het praktijkexamen voor 1 studierichting is bij de opleidingsprijs inbegrepen. Wil je (eventueel later) op extra richtingen afstuderen, dan kost het aanvullende praktijk examen EUR 125,-

De opleiding wordt eveneens afgesloten met een eindwerk (scriptie).
Voor dit eindwerk dien je je onderwerp voor de afgesproken datum door te geven aan je docent. Je dient je eindwerk zowel geprint als digitaal in te leveren. Je eindwerk wordt met je besproken na afloop van je praktijk examen. Dan wordt eveneens je theorie en praktijk examen besproken. Mocht je eindwerk niet voldoende zijn dan verneem je wat er niet voldoende is. Je krijgt dan 3 weken de tijd om je eindwerk aan te passen en opnieuw in te leveren.

Na het behalen van beide eindexamens en een goede beoordeling van je eindwerk verkrijg je de titel Equus Universalis Instructor (Rijkunst) of Equus Universalis Trainer (Rehabilitatie).

Elke afgestudeerde instructeur wordt vermeld op de website www.equusuniversalis.nl als gecertificeerde instructeur met licentie en de richting waarin is afgestudeerd. Om je licentie geldig te laten blijven verwachten we dat je een maal per jaar deel neemt aan een Equus Universalis bijscholing.

Elk jaar vindt er een diploma uitreiking plaats voor de afgestudeerde instructeurs. Onder het genot van een feestelijk bubbeltje en een hapje ontvang je je diploma nadat je bij je docent de Equus Universalis Eed of Belofte hebt afgelegd. Je familie is daarbij van harte welkom.

(Mahatma Gandhi)

CURRICULUM

KOSTEN

INSCHRIJVEN